Välkommen till Ängelholms Hembygdspark

Parken är tillgänglig för besök dygnet runt och det är fritt inträde.
Vissa djur vistas inomhus nattetid.
Hundar skall hållas kopplade inom området.

Observera!
Inga hundar får vistas inom lekplatsen!

Inga hundar

Besöksadress: Thorslundsgatan 13
Postadress: Box 1040, 262 21 Ängelholm
e-post: info@engelholmshembygdspark.se

Parkkontoret är öppet vardagar 11.00 – 12.00
Telefon: 0431 – 41 12 20, 072 – 514 10 55
e-post: parkkontor@engelholmshembygdspark.se
Parkkontoret ligger i samma hus som där bl.a. undulaterna finns, vid sidan om glass och våffelstugan, med ingång från gaveln.

Djurhägn och fågelvoljärer
Djurskötare:
070 – 291 94 30
Telefonen är bemannad vardagar 07.30 – 16.00
Använd nedanstående mailadress om du vill meddela något till de som är ansvariga för djurskötsel.
E-post: djuransvarig@engelholmshembygdspark.se

Pyttetåget kör dagligen enligt körschema, under perioden juni – september

Ansvarig utgivare
Webansvarig