Välkommen till Ängelholms Hembygdspark

Parken är tillgänglig för besök dygnet runt och det är fritt inträde.
Vissa djur vistas inomhus nattetid.
Titta i Kalendern för att se kommande arrangemang

Observera!
På grillplatserna får endast engångsgrillar användas!

Inga hundar får vistas inom lekplatsen!
Hundförbud

 

 

 

 

 

 

Hundar skall hållas kopplade inom parkområdet.

Besöksadress: Thorslundsgatan

Postadress: Box 1040, 262 21 Ängelholm
e-post: info@engelholmshembygdspark.se

Parkkontoret är öppet vardagar 11.00 – 12.00
Telefon: 0431 – 41 12 20, 072 – 514 10 55
e-post: parkkontor@engelholmshembygdspark.se
Parkkontoret ligger i samma hus som där bl.a. undulaterna finns, vid sidan om glass och våffelstugan, med ingång från gaveln.

Djurhägn och fågelvoljärer
Djurskötare:
070 – 291 94 30
Telefonen är bemannad vardagar 07.30 – 16.00
Använd nedanstående mailadress om du vill meddela något till de som är ansvariga för djurskötsel.
E-post: djuransvarig@engelholmshembygdspark.se

Pyttetåget kör dagligen enligt körschema, under perioden juni – september