Historik om Ängelholms Hembygdspark

Området där Ängelholms Hembygdspark ligger var så sent som under 1700-talets tidigare del likt en sandöken, dyner som sträckte sig från havet ända upp till Rebbelberga kyrka.

Rebbelberga kyrka
Rebbelberga kyrka

Åtskilliga gånger bad stadens borgare myndigheterna om hjälp med att komma tillrätta med förhållandena. Först 1738 reagerade Riksdagen och beviljade medel. Då var det bönderna i Rebbelberga som klagade och berättade, att stora drivor flygsand lade sig runt sockenkyrkan. Det var med svårighet man kunde öppna kyrkdörrarna för gudstjänst.

Linnés “Skånska resa 1749”
Linnés “Skånska resa 1749”

De första insatserna skedde just i området där Hembygdsparken ligger, mellan Rönneå och Rebbelberga.

Man byggde gärdesgårdar som stoppade sanden. Efterhand som sandvallarna längs hindret växte lyftes de upp. Så småningom nådde vallarna cirka tre meters höjd. Många sådana vallar anlades och man blev efterhand herre över sanden.

Om sandens framfart och om åtgärderna att bemästra den, står att läsa i Linnés “Skånska resa 1749”. Så småningom planterades furor och senare lövträd. Inte förrän ett par decennier in på 1800-talet fick träden riktigt rotfäste.

1935 uppläts området till den nybildade Ängelholms Hembygdsförening. Den första parkanläggningen började i det sydöstra hörnet av området.

Klockstapel från Vittaryd i Småland
Klockstapel

Senare grävdes fågeldammen som nödhjälpsarbete och parken inhägnades med en jord- och stenvall längs Thorslungsgatan och Danielslundsgatan.

Stigar tillkom, och ett par hagar, där de första djuren hölls fyra dovhjortar som köptes från Slottsskogen i Göteborg.

Anläggningen har sedan vuxit med byggnader, skulpturer, en lekplats, scen med sittplatser, ytterligare djur och så det utbyggda värdshuset.

Museerna är en viktig del av anläggningen. Här finns mangårdsbyggnaden till Luntertun nr 1 “Luntertunstugan” från år 1673, som flyttats från Luntertun. Den Grönvallska gården, uppförd 1817 och förvärvad av garvaren Ludvig Grönvall år 1865, låg vid Storgatan och flyttades till parken 1994.

Målningar ur den bibliska historien, i klocktornet utförda av konstnären Pär Siegård
Målningar ur den bibliska historien, i klocktornet utförda av konstnären Pär Siegård

Vidare finns en klockstapel från Vittaryd i Småland. I denna finns några målningar ur den bibliska historien, utförda av den kände konstnären Pär Siegård. Vidare finns det Tekniska Museet som uppförts under 1992/1993 samt Skolmuseet uppfört 2000/2001. Läder och Lokalhistoriska museet uppfördes 2008.

En kommentar

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *