Sponsring

I parken finns, väl placerade, sponsortavlor där plats kan erhållas.
Kontaktperson: se Hembygdsföreningens kontaktlista för uppgifter
Mail till sponsringsansvarig