Skol- och Sparbanksmuseet

Skolmuseet invigdes 2000. Här finns diverse föremål från nedlagda skolor i trakten. Med skolsal från mitten av 1800-talet i bottenvåningen och utställningar om olika skolämnesområden på övervåningen. En samling av gamla skolfoton finns också, liksom den nya Sparbanksutställningen som invigdes 2017.

Interiörbilder