Medlemskap

Bli medlem i Ängelholms Hembygdsförening

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och är för närvarande 175 kr för enskilt- och 225 kr för familjemedlemskap. Bankgiro: 547-4424.
Glöm ej uppge namn, adress och ev. mailadress.