Aktiviteter för barnen

img29
För barnen finns en delvis handikappanpassad lekpark med ett stort antal lekredskap som kontinuerligt inspekteras för att vara säkra.

OBSERVERA!
Inga hundar får vistas inom lekplatsen

Hundförbud

img30
I parkens norra del finns det en äventyrsstig kallad “Pytteskogen”, följ skyltning i parken alternativt titta på Orienteringstavlorna, för att hitta dit.

 

img31
I närheten av Fågeldammen ligger det gamla Spruthuset som flyttats hit från Stortorget i Ängelholm som nu innehåller en modelltågbana.
img32
Under högsäsong finns också möjlighet att åka karusell och den finner Du nedanför lekparken, i anslutning till hägnet för ponnyhästarna.