Ängelholms Hembygdspark

Parken är tillgänglig för besök dygnet runt och det är fritt inträde.
Parken drivs av Ängelholms Hembygdsförening, som är en ideell förening.
Vissa djur vistas inomhus nattetid.
Titta i Kalendern för att se kommande arrangemang.
Titta under Nyheter! för senaste inlägg.

Grillförbudet är upphävt i parken.
Nu gäller det vanliga, grillning ska ske på avsedda grillplatser inga andra grillar är tillåtna i parken varken engångs eller vanliga bärbara grillar är tillåtna.
Tommy Jönsson
Brandskyddsansvarig
Ängelholms hembygdsförening

Inga hundar får vistas inom lekplatsen!
Hundförbud

Hundar skall hållas kopplade inom parkområdet.

Besöksadress: Thorslundsgatan
Postadress: Box 1040, 262 21 Ängelholm
e-post: info@engelholmshembygdspark.se

Pyttetåget kör dagligen enligt körschema, under perioden juni – oktober