Ängelholms Hembygdspark

Parken är tillgänglig för besök dygnet runt och det är fritt inträde.
Parken drivs av Ängelholms Hembygdsförening, som är en ideell förening.
Vissa djur vistas inomhus nattetid.

Inga hundar får vistas inom lekplatsen!
Hundförbud

Hundar skall hållas kopplade inom parkområdet.

Besöksadress: Thorslundsgatan
Postadress: Box 1040, 262 21 Ängelholm
e-post: info@engelholmshembygdspark.se

Pyttetåget kör dagligen enligt körschema, under perioden juni – oktober