Sponsring

I parken finns, väl placerade, sponsortavlor där plats kan erhållas.
Inför 2016 kommer företag att erbjudas alternativa sponsorpaket.
Kontaktperson: Olle Johansson, Krusbärsvägen 53, 262 57 Ängelholm
Tfn: 0431-132 07, 070-304 37 11
mail: sponsring@engelholmshembygdspark.se, ojson@telia.com