Medlemskap

Du vet väl att du/ni genom att bli medlem i Ängelholms hembygdsförening, hjälper oss att bevara vår fina park och museer som alla generationer har glädje av.
Ängelholms hembygdsförening 

Medlemskort
Från den 9 juni till 16 augusti kan man hämta sitt medlemskort på Tekniska museet tisdag – söndag 13.00 – 17.00
Välkomna

Bli medlem i Ängelholms Hembygdsförening

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och är för närvarande 175 kr för enskilt- och 225 kr för familjemedlemskap. Bankgiro: 547-4424 eller Swish 123 596 56 78.
Glöm ej uppge namn, adress och ev. mailadress, samt om det är enskilt eller familjemedlemskap