Luntertunstugan

Luntertunstugan

 

Luntertunstugan är ett bondehem från 1700-talet. Den var under många år boningshus i den kringbyggda bondgård som låg på åsidan, snett emot kyrkoruinen i Luntertun. Man vet inte säkert när stugan byggdes, men i takbjälken ovanför ingången finns årtalet 1673 inhugget. Längan är typisk för nordvästskånsk byggnadstradition från 1600-talet, med stabilt korsvirke och vitkalkat lerkline i facken. Skorstenens nedre del utgjorde kökshärden där man lagade maten, och värme i stugan fick man genom utliggarugnen som stod i förbindelse med bakugnen och köksspisen. Luntertunstugan skänktes till hembygdsföreningen 1935 då parken anlades. Den är inredd med gamla inventarier, möbler och verktyg som var nödvändiga för en familj i självhushållets tid. Stugan kan sägas vara en länk från den försvunna staden Luntertun, Ängelholms föregångare.

Bilder