Ängelholms Hembygdsförening

Large Blog ImageFöreningens geografiska verksamhetsområde är Ängelholms kommun.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och allmännyttig ideell förening med syfte och mål att vårda, bevara och underhålla kulturminnen, verka för ökad kunskap om hembygdens historia och utveckling samt förvalta och utveckla Hembygdsparken i Ängelholm.

Styrelsen 2020-2021 består av:

Ordförande och kassaförvaltare:
Carl-Gustaf Gudmundsson
Tfn: 0431 – 156 01, 070 – 851 61 39
mail till ordförande

Vice ordförande:
Claes Stigborg
Tfn: 070-245 72 71
mail till ledamot

Parkchef:
Bengt Petersson
Tfn: 070 – 572 69 68
mail till parkchef

Sekreterare:
Olle Johansson
Tfn: 070 – 304 37 11
mail till sekreterare

Administratör:
Kristina Nilsson
mail till ledamot

Ledamot, Aktivitetsansvarig:
Sven Gudmundsson
Tfn: 0431-832 07, 073-156 00 54
mail till aktivitetsansvarig

Ledamot, Museiansvarig och Lotteriansvarig:
Susanne Jönsson
Tfn: 0431-271 01
mail angående museer
mail angående lotterier

Ledamot: Teknik och Brandskyddsansvarig, Medlemsansvarig
Tommy Jönsson
Tfn: 0431-271 01, 070-396 05 05
mail till brandskyddsansvarig
mail till medlemsansvarig

Ledamot
Johan Brinck
Tfn: 070 – 297 34 11
mail till ledamot

Ulf Mattsson
Tfn: 070 – 538 55 60
mail till ledamot

Sponsringsansvarig:
Styrelsen
mail till sponsringsansvarig

Suppleanter
Eva Ellerstrand
070-920 72 68
mail till suppleanter

Göran Danielsson
Tfn: 076 – 133 72 18
mail till suppleanter

Mail till samtliga i styrelsen

Ej i styrelsen

IT och Webbansvarig
Thomas Hammargren
Tfn: 076-634 44 84
mail angående it
mail angående hemsidan