Ängelholms Hembygdsförening

Large Blog ImageFöreningens geografiska verksamhetsområde är Ängelholms kommun.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och allmännyttig ideell förening med syfte och mål att vårda, bevara och underhålla kulturminnen, verka för ökad kunskap om hembygdens historia och utveckling samt förvalta och utveckla Hembygdsparken i Ängelholm.

Styrelsen 2016-2017 består av:
Ordförande:
Carl-Gustaf Gudmundsson, Vetegatan 3, 262 53 Ängelholm.
Tfn: 0431 – 156 01, 070 – 851 61 39 mail: ordforande@ehbf.se
carlgustaf@engelholmsglass.se

Vice Ordförande, Parkchef:
Olle Eriksson, Närkegatan 1, 262 43 Ängelholm
Tfn: 0431 – 133 49, 070 -629 27 22.
mail: parkansvarig@ehbf.se
olleeriksson@ektv.nu

Sekreterare:


Vice sekreterare och Sponsringsansvarig:
Olle Johansson, Krusbärsvägen 53, 262 57 Ängelholm
Tfn: 0431-132 07, 070-304 37 11 mail: sponsring@ehbf.se
ojson@telia.com

Kassör:
Birgitta Johansson, Norra Sockerbruksgatan 4C lgh 1503, 262 64 Ängelholm
Tfn: 0431-196 33, 070- 397 22 12. mail: ekonomi@ehbf.se
birgitta.043119633@telia.com

Ledamot och Ordförande i Aktivitetskommittén:
Sven Gudmundsson, Sockerbruksgatan 12 A, 262 64 Ängelholm.
Tfn: 0431-832 07, 073-156 00 54 mail: aktiviteter@ehbf.se
icbiengelholmab@hotmail.com

Ledamot, Museieansvarig och Lotteriansvarig:
Susanne Jönsson, Höja Kyrkväg 1, 262 93 Ängelholm
Tfn: 0431-271 01,
mail: museer@ehbf.se  lotterier@ehbf.se
susjon@hotmail.com

Ledamot: ledamot av Aktivitetskommittén och sponsorgruppen
Claes Stigborg, Lapplandsgatan 8, 262 43 Ängelholm
Tfn: 070-245 72 71
mail: ledamot@ehbf.se
claes.stigborg@telia.com

Ledamot: Brandskyddsansvarig och medlem i Parkkommittén
Tommy Jönsson, Höja Kyrkväg 1, 262 93 Ängelholm
Tfn: 0431-271 01, 070-396 05 05. mail: brandskydd@ehbf.se
tommy_joensson@hotmail.com

Suppleanter:
Elin Engelbäck, Vinkelvägen 36, 262 61 Ängelholm
Tfn: 070-497 83 67
mail:  suppleanter@ehbf.se
elin.engelback@gmail.com

Torvald Colliander, Doktorsgatan 9H, 262 52 Ängelholm
Tfn: 0431-10854
mail: suppleanter@ehbf.se
tcol@telia.com

IT och Webansvarig:
Thomas Hammargren, Tfn: 076-634 44 84
it@ehbf.se
Synpunkter gällande vår hemsida tas tacksamt emot på
webmaster@engelholmshembygdspark.se