Tekniska museet

Tekniska Museet öppnades i april 1994. Innehåller gamla cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar och där finns också en gammal hästvagn. Gymnasieskolans bygg- och anläggningslinje utförde bygget.
Under 2019 har vi en ny utställning om Ängelholms broar, vi tackar Höja hembygdsförening för bidraget till utställningen.

Interiörbilder