Tekniska museet

Tekniska Museet öppnades i april 1994. Innehåller gamla cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar och där finns också en gammal hästvagn. Gymnasieskolans bygg- och anläggningslinje utförde bygget.

Interiörbilder